ONG + Implicarea comunității = Dezvoltare locală

 Îmbunătățirea calității vieții într-o regiune este determinată de implicarea membrilor din fiecare comunitate și a autorităților locale pentru rezolvarea problemelor din domeniul economic, social, cultural și mediu.
Elaborarea unor proiecte comune de dezvoltare locală își propun să rezolve problemele sensibile din comunitate și contribuie la dezvoltarea relațiilor umane, consolidarea încrederii, generează schimbări pozitive.

Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014  îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European prin finanțarea proiectelor care promovează dezvoltarea locală integrată prin dezvoltarea relațiilor de bună-vecinătate și implementarea unor strategii comune privind soluționarea problemelor existente.
În perioada mai 2014 – septembrie 2015, Asociația „Mereu pentru Europa” în parteneriat cu Asociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială” implementeaza proiectul „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, o inițiativă care propune soluții adecvate pentru dezvoltarea comunităților rurale interetnice Catane, Calopăr și Coțofenii din Față din judetul Dolj.
Aceste comunități au probleme similare în domeniile infrastructurii, oportunităților de angajare, accesul la servicii de sănătate, nivel de educatie scazut si cresterea abandonului scolar şi accesul scazut la utilitati. În plus, localnicii de etnie romă din aceste regiuni se confruntă atât cu lipsa mediatorilor sanitari, a programelor de formare care au ca scop igiena sanitară, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, planingul familial, cât şi cu lipsa unor programe de dezvoltare comunitară adresate cu precădere lor.
Un alt numitor comun al locuitorilor din aceste zone este ponderea ridicată a populaţiei care are ca principală sursă de trai venitul minim garantat. Păstrarea identităţii locale, a tradiţiilor, meșteșugurilor, obiectivelor turistice și gastronomiei locale specifice din aceste locuri au de asemenea nevoie de resurse și necesită implementarea unor
strategii comune privind soluționarea problemelor existente.
Localităţile Coţofenii din Faţă şi Calopăr se află la o distanță de aproximativ 25 de km față de Craiova, iar Catane se află la o distanță de 68 de km de Craiova pe malul Dunării. Persoanele selectate în urma campaniei de informare din aceste localităţi participă la sesiuni de instruire privind planificarea strategică comunitară și organizarea de focus-
grupuri pentru identificarea problemelor locale și a oportunităților de dezvoltare din aceste localități.
În fiecare comună se va constitui o organizație non-guvernamentală prin libera manifestare a persoanelor asociate pe baza interesului comunitar, având în componenţă atât români, cât şi etnici romi.
Rolul acestor organizaţii este acela de a promova valorile şi iniţiativele civice în favoarea beneficiului public general şi de a oferi cadrul informal de exprimare. Membrii ONG-ului recent înfiinţat alături de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi liderii din Catane, Calopăr și Coțofenii din Față vor participa la sesiunile de instruire privind planificarea strategică comunitară, urmând ca Asociaţia Mereu pentru Europa Craiova să ofere atât suport pentru realizarea   strategiilor de dezvoltare comunitară în aceste localităţi şi construirea unor planuri privind dezvoltarea de activităţi generatoare de venit în aceste zone, care pot fi finantate din fonduri europene.
DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii.
Locuitorii din Catane, Calopăr și Coțofenii din Față  participă și se implică în rezolvarea problemelor din propria comunitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *